Sluiten

Openbare Besluitenlijst 23 juli 2013

Splinter, F.

Verkoop brandweerkazerne (Havenplein 1) aan de Veiligheidsregio 

Het college heeft ingestemd met de verkoop van de brandweerkazerne (Havenplein 1) aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Omdat taken zijn overgegaan van gemeenten naar Veiligheidsregio’s, zijn kosten die een gemeente maakt voor deze taak niet meer compensabel voor BTW. Dit zou voor Bergen op Zoom een nadeel betekenen van ongeveer 1,3 miljoen euro. Door de kazerne voor 1 januari 2014 aan de Veiligheidsregio over te dragen blijft de btw voor de Veiligheidsregio compensabel en krijgt de gemeente niet te maken met een forse post niet-compensabele btw.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen en burgemeester Dick de Cloe    

Milieujaarverslag 2012  

B en W hebben ingestemd met het milieujaarverslag over 2012. Uit dat verslag blijkt dat Bergen op Zoom goede vooruitgang boekt op het gebied van duurzaamheid. Dit is onder meer mogelijk door een bijdrage vanuit diverse subsidieregelingen, waarop de gemeente Bergen op Zoom met succes een beroep heeft gedaan. 
De gemeente heeft, naast een aantal basistaken op het gebied van natuur en milieu, ook een aantal beleidsvrije taken, zoals natuur- en milieueducatie, duurzame mobiliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam bouwen en energie. Per thema is de voortgang in kaart gebracht.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Milieujaarverslag

Intrekken last onder dwangsom   

Het college heeft besloten over te gaan tot het intrekken van een last onder dwangsom zoals die was opgelegd aan een inrichting in de Moeregrebstraat in Bergen op Zoom.
Gelet op het feit dat er al drie jaar geen overtredingen zijn geconstateerd en er dus geen dwangsommen zijn verbeurd kan het college beslissen om over te aan tot het ambtshalve intrekken van de last onder dwangsom.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Afwijzing exclusief gebruik drie openbare parkeerplaatsen aan de Keldermanslaan           

Het college bericht de Stichting Welzijn Ouderen dat niet wordt overgegaan tot het beschikbaar stellen van drie openbare parkeerplaatsen aan de Keldermanslaan. Het college gaat daar niet toe over omdat er voldoende gereguleerde parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen 

Raadsbrieven  

Het college beantwoordt twee brieven van het CDA. De eerste brief gaat over woningen in de Augustapolder en de tweede over het parkeren van fietsen in het centrum van Bergen op Zoom. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen,Ton Linssen en Ad Coppens   
Antwoord op brief van CDA over woningen in de Augustapolder  
Antwoord op brief van CDA over het parkeren van fietsen in het centrum

Uitgelicht

Zoeken