Sluiten

Openbare besluitenlijst 2 oktober 2012

Roks, M.

Overeenkomst met Blokker 

De gemeente sluit een overeenkomst met Blokker Holding over de filialen van Blokker, Bart Smit en Xenos in de binnenstad. Blokker Holding is in gesprek met de eigenaar van De Zeeland om in dit complex onderdelen van haar concern te vestigen. De gemeente vreesde dat dit ten koste zou kunnen gaan van de filialen van het concern in de binnenstad. In de overeenkomst is vastgelegd dat Blokker zijn binnenstadsvestigingen in ieder geval zes jaar na het tekenen van de overeenkomst niet zal sluiten als gevolg van de vestiging van deze winkels in De Zeeland. Deze voormalige suikerfabriek krijgt in het plan ScheldeVesting een nieuwe invulling met onder meer winkels.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Brief over de Markiezaten

Het college stuurt een brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken rondom de Markiezaten. Hierin wordt ingegaan op maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan, de aanleg van een tennispark en het afwijzen van de bouw van een gymlokaal op dit sportpark. Burgemeester en wethouder beantwoorden ook een brief van Lijst Linssen over de huisvesting van tennisverenigingen Smash en Olympia.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Brief Overleg Ouderenorganisaties Bergen op Zoom 

Het Overleg Ouderenorganisaties Bergen op Zoom heeft het college een brief gestuurd naar aanleiding van het sluiten van wijkcentrum De Lepelaar in Lepelstraat. Het Overleg stelt een aanpak voor om een locatie te zoeken voor de seniorenactiviteiten. B en W antwoorden dat de activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen al elders zijn ondergebracht en dat de gemeente met betrokken partijen in overleg treedt over de resterende activiteiten.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Tijdelijke uitbreiding Toermalijn

Het college heeft besloten om voor een periode van maximaal vijf jaar medewerking te verlenen aan het plaatsen van vier noodlokalen voor brede school de Toermalijn op haar terrein aan de Rondsel in Halsteren.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Brief  college van Etten-Leur

Het college heeft een brief ontvangen van het college van Etten-Leur over de herstructurering van de WVS-groep. Het college van Etten-Leur schrijft dat de herstructurering moeizaam verloopt  en spreekt de hoop uit dat deze, op basis van de vastgestelde uitgangspunten, voortvarend gezamenlijk wordt opgepakt. B&W van Bergen op Zoom deelt deze constatering en de zorgen van Etten-Leur en benadrukt dat in een antwoord.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

6e wijzigingsplan Buitengebied Oost

Burgemeester en wethouders hebben het ‘6e wijzigingsplan Buitengebied Oost, wijzigen agrarisch bouwblok Balsedreef 23’ vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van een bouwblok om zo een akkerbouwloods te kunnen bouwen. Het ontwerpplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben de provincie Noord-Brabant en Leidingenstraat Nederland zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot aanpassing van het plan.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrief

Het college beantwoordt  een brief aan de VVD over Essentgelden.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

 

 

Uitgelicht

Zoeken