Sluiten

Openbare besluitenlijst 31 juli 2012

Evertse, J.C.

Beslissing op bezwaarschrift

Het college heeft besloten om het bezwaarschrift dat is ingediend tegen het besluit tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift aan een bedrijf aan de Ringersweg ongegrond te verklaren. Hiermee wordt het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften hieromtrent, gevolgd.

Door de Regionale Milieudienst West-Brabant is door metingen aan de gevel van een woning aan de Ringersweg vastgesteld dat het maximale geluidsniveau dat geldt voor de nachtperiode en dat is omschreven in het zogenoemde Activiteitenbesluit, wordt overschreden. Op grond van dat besluit kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften vaststellen. De overschrijding wordt veroorzaakt door het op het terrein rijdende vrachtwagens.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken