Sluiten

Openbare besluitenlijst 10 april 2012

Roks, M.

Bestemmingsplan Verbreding A4 parallelweg Laageinde

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Verbreding A4 parallelweg Laageinde gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan is opgesteld om een betere doorstroming van het lokale verkeer mogelijk te maken en de bereikbaarheid van de kernen voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten te verbeteren.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft onlangs ter inzage gelegen. Hiertegen zijn zeven zienswijzen ingediend. Een van de zienswijzen heeft geleid tot een minimale aanpassing van het plan, zodat nu de raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.  

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de fractie van GBWP over het VNG jubileumcongres. Het antwoord is te vinden op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl > bestuurlijk informatiesysteem.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Pilot Preventietas Veilig Wonen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het starten van de pilot Preventietas Veilig Wonen. Tijdens deze proef worden door buurtpreventieteams tassen met voorlichtingsmateriaal uitgereikt op plaatsen waar veel wordt ingebroken. In de tas zitten folders over onder meer maatregelen die bewoners kunnen treffen om hun woning beter te beveiligen, tegen inbraak, maar ook op het gebied van brandveiligheid. Gemeente, politie en brandweer werken nauw samen op het gebied van veilig wonen.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Ton Linssen

Subsidie Muziek op ’t Wilhelminaveld

B en W geven geen gevolg aan het verzoek van VZW Divers, organisator van de concertreeks Muziek op 't Wilhelminaveld, om de jaarlijkse subsidie te verhogen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Last onder dwangsom Calandweg

Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen aan een bedrijf aan de Calandweg, omdat er geen verplichte melding is ingediend van de activiteiten ter plaatse.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Financiering schakelklassen Algemene School Oost 2012-2013

Algemene School Oost ontvangt voor het schooljaar 2012-2013 een vergoeding van maximaal

€69.200 voor het realiseren van twee schakelklassen in deeltijd voor leerlingen van de groepen 4 en 5. Leerlingen met een taalachterstand worden geselecteerd voor deelname aan deze schakelklassen. Vanwege een achterstand in de Nederlandse taal presteren zij onder hun niveau. Door het aanbieden van extra Nederlandse taal in de schakelklassen kunnen deze leerlingen doorstromen naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. De overige vakken volgen de leerlingen in hun eigen groep. Ook andere scholen, zoals onder meer De Grebbe en het Kompas hebben schakelklassen. De  gemeente heeft hiervoor middelen van het Rijk gehad.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raamwerk jeugdgroepen

Om de aanpak van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen te verbeteren is het raamwerk jeugdgroepen vastgesteld. Dit raamwerk dient als basis om maatregelen, activiteiten en voorzieningen te treffen voor en door jongeren. Ook worden hierin de bijzonderheden per groep vermeld. Het doel is om de overlast te beperken die door inwoners wordt ervaren en de jongeren een perspectief te geven op een zinvolle toekomst.  

In vergelijking met andere gemeenten kent de gemeente Bergen op Zoom relatief weinig overlast door jeugdgroepen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat in Bergen op Zoom momenteel geen criminele jeugdgroep actief is. De gemeente wil met dit raamwerk de bestaande problematiek zo goed mogelijk aanpakken.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken