Sluiten

Begroting & Jaarrekening

Eenmaal per jaar wordt door het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad het beleidskader aangeboden. De raad moet die vervolgens vaststellen. Zo’n beleidskader geeft richting aan de begroting voor het daarop volgende jaar en voor de jaren daarna. In een raadsvergadering (soms verdeeld over twee dagen) debatteren de raadsleden over de inhoud van het beleidskader.

Uitgelicht

Zoeken