Sluiten

Info bijeenkomst (BV2) d.d. 15 januari 2020

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 15 januari 2020
Aanvang:
19:30 uur
1.

19:30 - 19:45 uur

Opening door de voorzitter

2.

19:45 - 20:00 uur

Toelichting over het proces actualisering toekomstvisie/ takendiscussie

Behandelvoorstel

Deze ambtelijke toelichting wordt gegeven als opmaat naar het beleidskader.
De presentatie wordt gegeven door mevrouw Van 't Hof en de heren Sengers en R. Bogers

3.

20:00 - 20:15 uur

Toelichting vanuit de Rekenkamer West-Brabant op het eindrapport Toezicht en handhaving gemeente Bergen op Zoom

Behandelvoorstel

De Rekenkamer West-Brabant (hierna: de Rekenkamer) heeft het eindrapport van het onderzoek Toezicht en handhaving gemeente Bergen op Zoom toegezonden aan de gemeenteraad. Zoals gebruikelijk, zal de Rekenkamer aan de fracties een toelichting geven op het rapport. Dit vindt plaats in de bijeenkomst van 15 januari 2020.
De fracties kunnen daarbij verhelderende vragen stellen aan de vertegenwoordiging van de Rekenkamer.
Namens de Rekenkamer zullen aanwezig zijn de heren Clayden (voorzitter van de Rekenkamer), Naafs (lid van de Rekenkamer en Krol (onderzoeker vanuit het onderzoeksbureau Pro Facto).
De politieke behandeling van het eindrapport vindt op een later moment plaats.

4.

20:15 - 20:30 uur

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken