Sluiten

Info bijeenkomst (BV2) d.d. 22 januari 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 22 januari 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

-

Bespreking stand van zaken over toekomst ziekenhuis

Behandelvoorstel

Door de projectmanager van de gemeente zal namens het college een presentatie verzorgd worden, mede n.a.v. de aangenomen motie.

In de presentatie wordt het volgende besproken:

1. Waarom een nieuw ziekenhuis
2. Globaal programma van eisen van Bravis
3. Toelichting op het proces van de afgelopen maanden
4. Criteria van Bravis voor de locatiekeuze

Stukken

2.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken