Sluiten

Info bijeenkomst (BV2) d.d. 27 september 2018

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal, Oude Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 27 september 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

Behandelvoorstel

De bijeenkomst is openbaar.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

2.

Presentaties

Sub-agendapunten

 1. 19:35 uur Aanpak tot vermindering regels APV

  Behandelvoorstel

  In de aangenomen motie “Visie vermindering regeldruk” heeft de gemeenteraad gevraagd om een beeldvormende bijeenkomst te organiseren over deregulering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

  In de bijeenkomst van 27 september 2018 zal de raad zich een beeld vormen over nut en noodzaak van artikelen in de APV.
  De heer M. Ruyssenaars, beleidsambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom, zal de raadsleden en burgerleden, aan de hand van een presentatie meenemen door het volgende programma:
  1. Veranderde rol overheid en burger.
  2. APV en deregulering.
  3. Dialoog over de artikelen in de APV (tijdens deze dialoog wordt de heer Ruyssenaars ondersteund door een BOA):
  a. Aan de hand van foto’s;
  b. Aan de hand van stellingen.
  4. Samenvatting en formuleren richtinggevende kaders voor de nieuwe APV die in december 2018 aan de raad wordt voorgelegd.
  5. Afronding.

 2. 20:30 uur Voortgang en vorm uitvoering motie herziening verkeersregime binnenstad

  Behandelvoorstel

  Met de motie “Herziening verkeersregime Binnenstad Bergen op Zoom" d.d. 20 december 2017 (RM017-0104) heeft de gemeenteraad het college gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor het wijzigen van het verkeersregime in het voetgangersgebied om daarbij te komen tot eenduidige en veilige verkeersituaties voor alle gebruikers. In de motie is verzocht om de raad een presentatie te geven van het plan van aanpak. Deze presentatie wordt gegeven in de bijeenkomst van 27 september 2018.

  In de presentatie komen vanuit het college de volgende onderdelen aan de orde:
  -Terugblik op inhoud motie
  -Presentatie van de inventarisatie huidige situatie
  -Wat hebben we tot nu toe gedaan
  -Wat gaan we op korte termijn doen
  -Waar wordt aan gedacht als mogelijke oplossing voor het totale verkeersregime
  De fracties hebben de gelegenheid om vragen te stellen.

3.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken