Sluiten

Beeldvorming 2 (BV2) d.d. 29 augustus 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Binnenstadslab, Zuivelplein 5, Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 29 augustus 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Onderwijshuisvesting

Behandelvoorstel

Op 14 februari jl. bent u bijgepraat over het proces beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de mogelijkheid van doordecentraliseren. We hebben in dit proces een pas op de plaats moeten maken waarover wij u in de brieven aan de gemeenteraad van 29 maart 2019 (kenmerk U19-0051050), 23 april 2019 (kenmerk U19-006640) en 4 juli hebben geïnformeerd. Ook hebben wij toegezegd u op de hoogte te houden van de stand van zaken rond de knelpunten van de schoolbesturen en het proces rond het beleidsrijk Integraal Huisvesting Plan (IHP) van het primair onderwijs.
Tijdens de bijeenkomst op 29 augustus geven wij u onder andere informatie over de mogelijke oplossingen die wij zien voor de door de schoolbesturen genoemde knelpunten, de stand van zaken rond het beleidsrijke IHP en een doorkijk naar de toekomstige stappen die wij nog moeten nemen.

Deze bijeenkomst zal circa 45 minuten in beslag nemen.

2.

Omgevingswet

Behandelvoorstel

De bijeenkomst over de Omgevingswet is met name op u als raad gericht. Centraal staat hierbij de rol van de raad en de wijze waarop de betrokkenheid van de raad bij de invoering van de Omgevingswet het beste vorm kan worden gegeven. Deze bijeenkomst zal mede de basis vormen voor de (lange termijn) planning van het verdere traject, waarbij dan zeker nog meer bijeenkomsten met name op inhoud zullen volgen. Deze bijeenkomst duurt circa 2 uur.

Uitgelicht

Zoeken