Sluiten

Beeldvorming 2 d.d. 7 juni 2017

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom (meerdere ruimten)
Datum:
woensdag 07 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Presentaties vanuit het college over de Monitoren Sociaal Domein 2016

Behandelvoorstel

Het Sociaal Domein is volop in beweging. Na de periode van transitie in Jeugd, Participatie en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn we nu in de fase van transformatie.

Voor de gemeenteraad is het van groot belang om inzicht te hebben in de behaalde maatschappelijke resultaten vanuit de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Daarmee kan de raad een goede invulling geven aan zijn taak om het beleid vast te stellen, alsmede aan zijn controlerende rol.
Een belangrijk instrument hierbij is de landelijke Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein die is gepubliceerd op de website: www.waarstaatjegemeente.nl
Daarnaast kent de gemeente Bergen op Zoom de lokale monitoren Jeugd, Wmo en Sociale Voorzieningen (Participatie). Deze zijn toegevoegd aan dit bericht.

In de beeldvormende bijeenkomst op woensdag 7 juni 2017 zal het college van burgemeester en wethouders de raad meenemen in de monitoren over het jaar 2016. De bijeenkomst is openbaar en zal bestaan uit een drietal deelsessies over Jeugd, Wmo en Participatie. Belangstellenden zijn van harte welkom.
De deelsessies worden gehouden in carrouselvorm. U kunt dus alle deelsessies bijwonen.

Voor de organisatie van de avond is het prettig om vooraf een beeld te hebben van de opkomst. Aanmelden kan via telefoonnummer 0164-277386 of via griffie@bergenopzoom.nl

Stukken

Uitgelicht

Zoeken