Sluiten

Beeldvorming 2 d.d. 3 oktober 2017 Monitor Sociaal Domein

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Sttadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom (meerdere ruimten)
Datum:
dinsdag 03 oktober 2017
Aanvang:
18:00 uur
1.

Opening

2.

Presentaties vanuit het college over de Monitoren Sociaal Domein 1e halfjaar 2017

Behandelvoorstel

Het Sociaal Domein is volop in beweging. Na de periode van transitie in Jeugd, Participatie en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn we nu in de fase van transformatie.

Voor de gemeenteraad is het van groot belang om inzicht te hebben in de behaalde maatschappelijke resultaten vanuit de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Daarmee kan de raad een goede invulling geven aan zijn taak om het beleid vast te stellen, alsmede aan zijn controlerende rol.
Een belangrijk instrument hierbij is de landelijke Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein die is gepubliceerd op de website: www.waarstaatjegemeente.nl
Daarnaast kent onze gemeente de lokale monitoren Jeugd, Wmo en Sociale Voorzieningen (Participatie). Deze worden nog aan dit agendapunt toegevoegd.

In de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 3 oktober 2017 zal het college uw raad meenemen in de monitoren over het 1e halfjaar 2017. De bijeenkomst is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De bijeenkomst zal bestaan uit een drietal presentaties over Jeugd, Wmo en Participatie.

Voor de organisatie van de avond is het prettig om vooraf een beeld te hebben van de opkomst. Aanmelden kan via telefoonnummer 0164-277386 of via griffie@bergenopzoom.nl

Stukken

Uitgelicht

Zoeken