Sluiten

Beeldvorming 2 d.d. 16 maart 2017

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Centrale Huisvesting Buitendienst, Blankenweg 16 te Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 16 maart 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Presentaties

Stukken

3.

IBOR-simulatie per fractie

4.

Plenaire evaluatieronde IBOR-simulaties

5.

Proces "Op weg naar het Beleidskader"

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken