Sluiten

Beeldvorming 2 d.d. 11 februari 2016

Orgaan:
Werkgroep
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 11 februari 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.

19:00 - 19:15 uur

Opening

2.

19:15 - 19:45 uur

Presentaties

Behandelvoorstel

Bij het onderdeel ‘presentaties’ van de beeldvormingavond wordt de raad over een specifiek onderwerp nader geïnformeerd. Ook kunnen betrokken burgers, bedrijven, instellingen en/of maatschappelijke organisaties gericht worden uitgenodigd. Het uitnodigen gebeurt op verzoek van het college of de raad, afhankelijk van het onderwerp.

Stukken

3.

19:45 - 20:00 uur

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken