Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 9 mei 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadzaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 09 mei 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Inspreken door burgers en organisaties

-

a. Raadsvoorstellen

Stukken

-

b. Raadsmededelingen

Stukken

-

c. Brieven

Stukken

3.

Technische vragen

Behandelvoorstel

De raad kan technische vragen stellen aan ambtenaren en portefeuillehouders over onderwerpen die voor de commissies zijn geagendeerd. Het betreft hier technische vragen waar nadere uitleg over gewenst is en waarvan het niet wenselijk is om deze schriftelijk af te doen.
Verduidelijkende technische vragen naar aanleiding van de beantwoorden op de vragen van de begroting

4.

Toelichtingen Jaarrekening 2018, 1e concernbericht en beleidskader

Behandelvoorstel

De toelichtingen worden in 2 sessies in de Raadzaal en in de Collegekamer gegeven.
Na afloop van de 1e sessie zal er een wisseling zijn zodat u beide toelichtingen kan bijwonen (er is gelegenheid tot het stellen van vragen).
Sessie 1: Beleidsinhoudelijke toelichting op jaarrekening 1e concernbericht en beleidskader.
Sessie 2: Financiële toelichting op jaarstukken 1e concernbericht en beleidskader

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken