Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 6 juni 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadzaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 06 juni 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Inspreken door burgers en organisaties

3.

a. Raadsvoorstellen

Stukken

4.

b Raadsmededelingen

Stukken

5.

Technische vragen

Behandelvoorstel

De raad kan technische vragen stellen aan ambtenaren en portefeuillehouders over onderwerpen die voor de commissies zijn geagendeerd. Het betreft hier technische vragen waar nadere uitleg over gewenst is en waarvan het niet wenselijk is om deze schriftelijk af te doen.
Verduidelijkende technische vragen naar aanleiding van de beantwoorden op de vragen van de begroting

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken