Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 19 september 2019

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadzaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 19 september 2019
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Inspreken door burgers en organisaties

3.

Raadsvoorstellen

4.

Technische vragen

Behandelvoorstel

De raad kan technische vragen stellen aan ambtenaren en portefeuillehouders over onderwerpen die voor de commissies zijn geagendeerd. Het betreft hier technische vragen waar nadere uitleg over gewenst is en waarvan het niet wenselijk is om deze schriftelijk af te doen.
Verduidelijkende technische vragen naar aanleiding van de beantwoorden op de vragen van de begroting

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken