Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 1 november 2018

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 01 november 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Inspreken door burgers en organisaties

3.

a. Raadsvoorstellen

Stukken

-

3.b Raadsmededelingen

Stukken

4.

Technische vragen

Behandelvoorstel

De raad kan technische vragen stellen aan ambtenaren en portefeuillehouders over onderwerpen die voor de commissies zijn geagendeerd. Het betreft hier technische vragen waar nadere uitleg over gewenst is en waarvan het niet wenselijk is om deze schriftelijk af te doen.
Ook kan de raad desgewenst een nadere toelichting krijgen op de beantwoording van de schriftelijke technische vragen over de Begroting 2019 en het 2e Concernbericht 2018.

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken