Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 26 juni 2018

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 26 juni 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Toelichting op de stukken

Behandelvoorstel

Tijdens de bijeenkomst Beeldvorming 1 van 14 juni 2018 is gebleken dat bij de fracties behoefte bestaat aan een nadere toelichting op de stukken die deel uitmaken van het raadsvoorstel RVB18-0050 Renovatie zwembad De Schelp.
Bij dit agendapunt wordt een korte toelichting gegeven op het proces, alsmede op de rapportages van SGS en is er gelegenheid voor de fracties om verduidelijkende (technische) vragen te stellen.
De oordeelsvorming over het raadsvoorstel vindt plaats in de algemene commissievergadering van maandag 2 juli 2018. Besluitvorming in de raadsvergadering van 5 juli 2018.

3.

Toelichting op het raadsvoorstel

Behandelvoorstel

Deze toelichting op het proces wordt gegeven vanuit het college, gericht op beeldvorming.

4.

Toelichting op de rapportages SGS van 11 november 2016 en 9 februari 2018

Behandelvoorstel

Deze toelichting zal door het bureau SGS worden verzorgd. De fracties hebben de gelegenheid om daarover verduidelijkende (technische) vragen te stellen. .

5.

Technische vragen over het raadsvoorstel

Behandelvoorstel

Vanuit de ambtelijke organisatie , alsmede vanuit Olco advies en management b.v. is een afvaardiging aanwezig voor de beantwoording van eventuele verduidelijkende (technische) vragen.

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken