Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 20 augustus 2018

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
IRS gebouw, Konijnenburgweg 24, Bergen op Zoom
Datum:
maandag 20 augustus 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

19:30 uur Opening

2.

19:40 uur Rondleiding gebouw

3.

Presentaties

Sub-agendapunten

  1. a. 20:00 uur toelichting voorstel door Wethouder van der Velden

    Stukken
  2. b. 20:10 uur Presentatie/toelichting R. Neutelings voorzitter college van bestuur ROC/T. Machiels directeur facilitair bedrijf ROC

  3. c. 20:20 uur Presentatie/toelichting H. Rosman directeur Rewin

  4. d. 20:30 uur Presentatie/toelichting: D. Pouwels directeur HAS

  5. e. 20:40 uur Presentatie/toelichting K. Aarts CEO Protix

4.

20:50 uur Inspreken

Sub-agendapunten

  1. Inspreken buurtbewoners IRS Gebouw

5.

Technische vragen

Behandelvoorstel

De raad kan technische vragen stellen aan ambtenaren en portefeuillehouders over onderwerpen die voor de commissies zijn geagendeerd. Het betreft hier technische vragen waar nadere uitleg over gewenst is en waarvan het niet wenselijk is om deze schriftelijk af te doen.

6.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken