Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 1 februari 2018

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 01 februari 2018
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Inspreken door burgers en organisaties

Behandelvoorstel

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken t.a.v. onderstaande onderwerpen, meldt dit ten minste 24 uur vóór de aanvang van de beeldvormingavond aan de griffie, via het e-mailadres griffie@bergenopzoom.nl of telefonisch via het nummer 0164-277387. Hij/zij vermeldt daarbij naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij/zij het woord wil voeren.

Sub-agendapunten

  1. a. Raadsvoorstellen

    Stukken
  2. b. Raadsmededelingen

    Stukken
3.

Technische vragen

4.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken