Sluiten

Vervolg Beeldvorming 1 d.d. 31-08-2017

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 13 september 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Presentatie RMD17-0025 Nota Bodembeheer

Stukken

3.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken