Sluiten

Extra Beeldvorming 1 d.d. 10 mei 2017 inzake Tracé 380 kV

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 10 mei 2017
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Presentatie Tracé 380 kV

3.

Inspreken door burgers en organisaties

Stukken

4.

Technische vragen

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken