Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 3 maart 2016

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
donderdag 03 maart 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.

Opening

2.

Presentaties

Behandelvoorstel

Bij het onderdeel ‘presentaties’ van de beeldvormingavond wordt de raad over een specifiek onderwerp nader geïnformeerd. Ook kunnen betrokken burgers, bedrijven, instellingen en/of maatschappelijke organisaties gericht worden uitgenodigd. Het uitnodigen gebeurt op verzoek van het college of de raad, afhankelijk van het onderwerp.

Sub-agendapunten

 1. Presentatie door de heer Rouw, voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Dorp, Stad en Land)

  Stukken
 2. Presentatie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen op Zoom

  Stukken
3.

Inspreken door burgers en organisaties

Behandelvoorstel

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 24 uur vóór de aanvang van de beeldvormingavond aan de griffie, via het e-mailadres griffie@bergenopzoom.nl of telefonisch via het nummer 0164-277387. Hij/zij vermeldt daarbij naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij/zij het woord wil voeren.

Sub-agendapunten

 1. Raadsvoorstellen

  Stukken
 2. Raadsmededelingen

  Stukken
4.

Technische vragen

Behandelvoorstel

De raad kan technische vragen stellen aan ambtenaren en portefeuillehouders over onderwerpen die voor de commissies zijn geagendeerd. Het betreft hier technische vragen waar nadere uitleg over gewenst is en waarvan het niet wenselijk is om deze schriftelijk af te doen.

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken