Sluiten

Beeldvorming 1 d.d. 13 juni 2016 inzake Beleidskader

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
maandag 13 juni 2016
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Presentaties en technische vragen

Behandelvoorstel

Bij het onderdeel ‘presentaties’ van de beeldvormingavond wordt de raad over een specifiek onderwerp nader geïnformeerd. Ook kunnen betrokken burgers, bedrijven, instellingen en/of maatschappelijke organisaties gericht worden uitgenodigd. Het uitnodigen gebeurt op verzoek van het college of de raad, afhankelijk van het onderwerp.

Sub-agendapunten

  1. a. Presentatie Beleidskader algemeen

  2. b. Beleidskader 2017-2020 ( technische behandeling)

  3. c. Presentatie inzake maatschappelijk aanbesteden wijkcentra

    Stukken
3.

Inspreken door burgers en organisaties

Sub-agendapunten

  1. Raadsvoorstellen

    Stukken
4.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken