Op dinsdagavond 12 oktober van 18.30 uur tot 21.30 uur organiseert gemeente Bergen op Zoom een bijeenkomst over de binnenstad. De bijeenkomst vindt plaats in de grote theaterzaal van theater De Maagd.

Afgelopen jaren is er veel gebeurd rondom de binnenstad van Bergen op Zoom. Er zijn zorgen over de leegstand in de binnenstad, een trend die in meerdere binnensteden in Noord-Brabant en Nederland speelt. Het is van belang om de binnenstad vitaal te houden en daarvoor is in 2020 een intentieverklaring getekend tussen de gemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord-Brabant. Deze intentieverklaring zet in op de transformatie van de binnenstad, een binnenstad waar kansen liggen om een aantrekkelijk regionaal leef- en vestigingsklimaat te ontwikkelen voor wonen, werken, cultuur en recreatie. Om deze transformatie te bewerkstelligen, gaat de gemeente graag in gesprek met diverse belanghebbenden.

Tijdens de bijeenkomst krijgen aanwezigen informatie over de huidige stand van zaken in de binnenstad. Onder andere een expert op het gebied van binnenstedelijke transformaties en de projectleider van de binnenstad komen aan het woord. Vervolgens gaat de gemeente graag met de deelnemers in gesprek. Deze bijeenkomst is interactief, waardoor er ruimte is voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen.

Dankzij de nieuwe coronaversoepelingen mag er weer gewerkt worden met een volle zaal. 
Dit betekent wél dat er bij binnenkomst gevraagd wordt naar een coronabewijs, coronapas of negatief testbewijs, in combinatie met een geldig ID bewijs.