In een bestemmingsplan staat wat er in de gemeente mag worden gebouwd of verbouwd. Waar bijvoorbeeld woonhuizen, kantoren of winkels mogen staan. Ook staat er in hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden, ook de overheid.

Deze plannen zijn op dit moment in procedure

Voorontwerp

Omgevingsvergunningen in de fase 'voorontwerp'

OmgevingsvergunningWijkPeriode van inzage

Bestemmingsplannen in de fase 'voorontwerp'

BestemmingsplanWijkPeriode van inzage

Vooraankondigingen

Geen

Ontwerp

Plannen in de fase 'ontwerp'
BestemmingsplanWijkPeriode van inzage
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heerlesebaan 4, Bergen op Zoom'(externe link)Buitengebied Oost31-03-2022 t/m 12-05-2022
Ontwerpuitwerkingsplan ‘De Markiezaten, Meander fase 2 – Buurt 5’ (externe link)De Markiezaten23-06-2022 t/m 04-08-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heimolen 83a+83b'(externe link)Heimolen18-08-2022 t/m 29-09-2022
Ontwerpbestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche heide 2022’(externe link)Bergen op Zoom15-12-2022 t/m 26-01-2023
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heimolen 79’(externe link)Heimolen15-12-2022 t/m 26-01-2023
Ontwerpbestemmingsplan ‘Tholenseweg 22’(externe link)Halsteren 15-12-2022 t/m 26-01-2023
Ontwerpbestemmingsplan “Ambachtsweg eo"(externe link)Halsteren16-02-2023 t/m 30-03-2023
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ruige Velden 10, Lepelstraat'(externe link)Lepelstraat22-06-2023 t/m 03-08-2023

Ontwerpwijzigingsplan “Wijzigingsplan Fort-Zeekant 2012, Louis Porquinlaan 1, Bergen op Zoom”(externe link)

Fort Zeekant14-09-2023 t/m 25-10-2023

Omgevingsvergunningen in de fase 'ontwerp'

OmgevingsvergunningWijkPeriode van inzage

Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning legalisatie van 3 vakantiewoningen Bergsebaan 38, Bergen op Zoom(externe link)

Buitengebied Oost

26-01-2023 t/m 09-03-2023

Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpbeschikking hogere waarde voor de realisatie van 32 appartementen, Teunisbloemstraat, Bergen op Zoom(externe link)Gageldonk-West 01-06-2023 t/m 13-07-2023

Omgevingsvisie in de fase 'ontwerp'

OmgevingsvisiePeriode van inzage 
Ontwerp Omgevingsvisie Bergen op Zoom(externe link)23-03-2023 t/m 11-05-2023

Vaststelling

Plannen in de fase 'vaststelling'
BestemmingsplanWijkPeriode van inzage
Gewijzigde vaststelling Buitengebied Noord, 1ste herziening(externe link)Buitengebied Noord06-08-2020 t/m 16-09-2020

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Oost 2020(externe link)

Buitengebied Oost23-12-2021 t/m 03-02-2022
Omgevingsvergunning WijkPeriode van inzage

geen

  

Hoe komt een nieuw bestemmingsplan tot stand?

 • Voorontwerp: Burgemeester en wethouders overleggen het ontwerp bestemmingsplan met overheidsinstanties of andere organisaties. Niet alle plannen hebben een voorontwerpfase.
 • Ontwerp: Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Tijdens deze 6 weken kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als u een fout in het plan opmerkt of als u het niet eens bent met het plan.
  Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vaststelling: Als de gemeenteraad akkoord is, wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening(externe link) moet bij de Raad van State.
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de Raad van State een beslissing nemen. Zolang er geen uitspraak is, is het bestemmingsplan niet definitief.
 • Onherroepelijk: het bestemmingsplan is definitief en geldend.

Sommige aangevraagde omgevingsvergunningen passen niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Voor deze meestal complexe aanvragen is het nodig de uitgebreide procedure te doorlopen. Hierin worden, net als bij bestemmingsplan, alle (ruimtelijke) aspecten en belangen afgewogen en vertaald in een ‘ruimtelijke onderbouwing’. De behandeltermijn van de uitgebreide procedure bedraagt 26 weken en bevat de volgende processtappen:

 • Indiening aanvraag: U dient alle benodigde gegevens voor de vergunning in. In sommige gevallen zal het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad vragen een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 • Ontwerp: Het college van burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing en relevante vergunningsdocumenten voor zes weken ter inzage in het stadskantoor. Inzien kan ook via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de ontwerpvergunning. Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk (via Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom) worden ingediend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via 14 0164.
 • Vastgesteld/Verleend: Het bevoegd gezag besluit normaal binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. De verleende omgevingsvergunning wordt voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze zes weken kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de rechtbank. 
 • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de rechtbank een beslissing nemen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, kunt u vervolgens nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Zolang er geen uitspraak is van de rechtbank en de Raad van State, is de vergunning niet definitief.
 • Onherroepelijk: De omgevingsvergunning is definitief. 

Geweigerde omgevingsvergunning

Geen

Heeft deze informatie u geholpen?