In de afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad hard gewerkt aan het opstellen van een profielschets die gebruikt wordt bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor de gemeente Bergen op Zoom. De profielschets is de vacaturetekst voor deze functie. Om te komen tot een volledig beeld is een inwonersconsultatie gehouden. Gevraagd is aan te geven waar de burgemeester zich op zou moeten richten. Zo’n 676 inwoners hebben hiervan gebruik gemaakt. Een meerderheid van de mensen die de enquête hebben ingevuld vindt het allerbelangrijkste dat de burgemeester zich richt op álle inwoners. Daarna vindt men de focus op openbare orde, veiligheid en handhaving, goed en integer bestuur van belang en als vierde zou de burgemeester zich moeten richten op een financieel gezonde gemeente.

Ook is gevraagd wat de belangrijkste eigenschappen of competenties van onze burgemeester zouden moeten zijn. Het meest is ‘Zichtbaar aanwezig en benaderbaar’ genoemd, daarna: ‘daadkrachtig en duidelijk’, 'betrouwbaar en integer’ en als vierde ‘verbindend’. Tot slot is in de inwonersconsultatie gevraagd om de zin: ‘De beste burgemeester voor Bergen op Zoom, ………’ af te maken. Een aantal van deze quotes zijn opgenomen in de profielschets. Onder de mensen die hun e-mailadres hebben achtergelaten wordt een zestal ‘meet & greets’ met de nieuwe burgemeester verloot. Naast de inwoners zijn de buurgemeenten en de veiligheidsregio gevraagd om hierover mee te denken. 

De volledige uitslag van de inwonersenquête en de tekst van de profielschets zijn op deze website na te lezen. Op woensdag 14 december stelt de gemeenteraad om 18.00 uur de profielschets vast om vervolgens om 19.30 uur de profielschets te overhandigen aan de Commissaris van de Koning. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en worden live gestreamd(externe link).