De renovatie van het complex Burgemeester Peterssluis is in volle gang. Afgelopen maanden zijn er al diverse werkzaamheden uitgevoerd zonder dat gebruikers daarvan hinder ondervonden. Vanaf deze week zullen weggebruikers gebruik moeten maken van de aangegeven omleidingsroutes, doordat het brugdek  wordt verwijderd.

De Burgemeester Peterssluis aan de Van Konijnenburgweg dateert uit 1964. De elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties inclusief de besturings- en controlesystemen zijn dan ook verouderd en versleten. Afgelopen jaren heeft de gemeente Bergen op Zoom al verschillende noodreparaties uit moeten voeren. Renovatie van de brug is dan ook noodzakelijk. Zeker omdat de sluis en brug een belangrijke bijdrage leveren aan de infrastructuur van het industrieterrein Noordland en Theodorushaven.

Het brugdek is één van de onderdelen waarbij renovatie niet meer mogelijk bleek te zijn. De staalconstructie en de benodigde draagkracht voldoen niet meer aan de (veiligheids)eisen van deze tijd en vernieuwen bleek voor de levensduur goedkoper te zijn dan opknappen. Tijdens de voorbereidingen is nagenoeg ieder onderdeel in dit project op deze wijze beoordeeld, zodat ook de investeringen op elk onderdeel goed overwogen zijn.

Het wegverkeer moet rekening houden met omleidingsroutes die zeker nodig zijn tot mei van dit jaar. De bedrijven blijven goed bereikbaar (zowel vanuit de Van Konijnenburgweg als vanuit de Plasticslaan). Het scheepvaartverkeer heeft minder hinder van de werkzaamheden, omdat na het verwijderen van het brugdek doorvaart weer mogelijk is. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt in het weekend doorgewerkt. Als de brug is gerenoveerd moet die voor de komende 30 jaar weer volledig dienst doen.

Foto nieuwsbericht: Fotisto_RG, dhr. Reggie Goole