De basissubsidie kunst en cultuur wordt voor één jaar verleend. Voorheen was dit voor een raadsperiode van meerdere jaren. We kiezen nu hiervoor zodat er ruimte ontstaat om de basissubsidie te evalueren en aan te laten sluiten bij het te herijken cultuurbeleid. Het doel daarvan is cultuurdeelname stimuleren, waarbij de huidige financiële kaders leidend zijn. Dit betekent dat 2023 een transitiejaar is met dezelfde condities als in 2022.

Bij de evaluatie en de herijking van het cultuurbeleid wordt het culturele veld betrokken.

U kunt digitaal een aanvraag doen voor de basissubsidie 2023. Dit kunt u doen tussen 1 augustus en 1 oktober 2022.

Wat u moet weten

U kunt een basissubsidie kunst en cultuur aanvragen als uw stichting of vereniging uit de gemeente Bergen op Zoom een culturele doelstelling heeft. Deze stichting of vereniging mag geen winstoogmerk hebben en moet minimaal 1 jaar actief zijn vóór de eerste aanvraag. U kunt een aanvraag doen in een van de volgende categorieën.

  • Podiumkunsten
  • Erfgoed (immaterieel)
  • Media, Letteren en Beeldende kunst

Waaraan uw stichting of vereniging moet voldoen

  • Draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen en het omschreven beoogd effect (zie Subsidieregeling Cultuur Bergen op Zoom)
  • Een bestuurslid neemt deel aan de overlegstructuur ten bate van kruisbestuiving en kennisdeling georganiseerd door het Cultuurbedrijf (niet vrijblijvend)
  • Heeft betekenis voor de lokale gemeenschap (ofwel door een minimum aantal actieve leden, ofwel door regulier actief betrokken vrijwilligers uit de gemeente Bergen op Zoom en omstreken)
  • Indien van toepassing: aansluiting bij landelijke organisatie ten bate van kwaliteitsbewaking

Dit heeft u nodig

Scan van een bankafschrift

Heeft deze informatie u geholpen?