U kunt een aanvraag basissubsidie kunst en cultuur doen als uw stichting of vereniging uit de gemeente Bergen op Zoom een culturele doelstelling heeft. Deze stichting of vereniging mag geen winstoogmerk hebben en moet minimaal 1 jaar actief zijn vóór de eerste aanvraag. Aanvragen voor een jaarlijkse basissubsidie kunnen digitaal worden ingediend tussen 1 juni en 1 oktober. Aanvragen voor 2022 kunnen eenmalig tot 1 november 2021 ingediend worden.

Wat moet u weten

U kunt een aanvraag basissubsidie kunst en cultuur doen als uw stichting of vereniging uit de gemeente Bergen op Zoom een culturele doelstelling heeft. Deze stichting of vereniging mag geen winstoogmerk hebben en moet minimaal 1 jaar actief zijn vóór de eerste aanvraag. U doet een aanvraag in één van de volgende categorieën: 

  • Podiumkunsten
  • Erfgoed (immaterieel)
  • Media, Letteren en Beeldende kunst

Criteria waar uw stichting of vereniging aan moet voldoen

  • Draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling/ het omschreven beoogd effect;
  • Deelname van een bestuurslid aan overleg structuur t.b.v. kruisbestuiving en kennisdeling; (georganiseerd door het Cultuurbedrijf) (niet vrijblijvend);
  • Betekenis voor de gemeenschap (ofwel minimum aantal actieve leden, ofwel regulier actief betrokken vrijwilligers van de gemeente Bergen op Zoom);
  • Indien van toepassing: aansluiting bij landelijke organisatie t.b.v. kwaliteitsbewaking.

Dit heeft u nodig

Een scan van een bankafschrift.

Meer informatie

Subsidieregeling Cultuur Bergen op Zoom
Algemene Subsidieverordening

Wilt u de Cultuurvisie 2013 Bergen op Zoom of de Beleidsregels Cultuur 2017 inzien?
Stuurt u dan een e-mail naar communicatie@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?