Op 3 september vervalt de aansluiting van de Karmel op de Randweg West. Hiermee wordt het vastgestelde verkeersbesluit van 23 januari 2020 uitgevoerd. 

Het vervallen van deze aansluiting is een directe verkeersveiligheidsmaatregel omdat een voorrangskruispunt op een 70 km/h weg onwenselijk is. (Brom)fietsers blijven wel de mogelijkheid houden om vanaf de Randweg West de Karmel te bereiken en vice versa.

Het bedrijventerrein de Poort, sporthal ‘de Karmel’ en appartementencomplex ‘de Karmel’ zijn bereikbaar via de aansluitingen Boerenverdriet en Burgerhout.