De gemeente Bergen op Zoom gaat aan de slag met de riooloverstort in de Langstraat te Halsteren. Het doel van deze herinrichting is het verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater. Dit om de kwaliteit van het drinkwater nu en in de toekomst te kunnen garanderen.

Binnen de waterketen werken verschillende overheden en drinkwaterbedrijven nauw samen zodat alles zo optimaal mogelijk werkt. De riooloverstort in de Langstraat blijkt een knelpunt in het drinkwaterwinninggebied Halsteren. De huidige riooloverstort loost in de watergang naast het voetbalveldje Langstraat/Biezenbaan. Deze watergang stroomt af richting het watersysteem de Ligne. In de huidige situatie komt er per jaar 20.000 m³ rioolwater in het milieu terecht, met alle negatieve gevolgen van dien.

Wat gaan we doen?

Om de negatieve gevolgen voor het milieu aan te pakken zijn er verschillende oplossingen onderzocht. De beste oplossing is gevonden in een groene buffer waar het rioolwater tijdelijk kan worden gebufferd. Met deze groene buffer verbeteren we het systeem en komt er 70% minder vervuiling in het milieu terecht. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in het stroomgebied de Ligne aanzienlijk. Dit komt direct ten goede van de ecologische kwaliteit in het gebied.

We verplaatsen de huidige riooloverstort in oostelijke richting tot voorbij het voetbalveld en zorgen dat het afgesloten is. De groene buffer komt achter het voetbalveld in de openruimte tussen de bestaande bosschages. We voorzien de groene buffer van een kleilaag zodat er geen water de ondergrond in kan. Het rioolwater kan vanuit de groene buffer teruglopen naar het riool en wordt uiteindelijk afgevoerd richting de rioolzuivering. We zorgen dat de buffer begroeid met gras en riet.  We willen meer ecologische biodiversiteit. Daarom zaaien we langs het voetbalveld bovenop het nieuwe riool (1.680 m²) een bloemrijk grasmengsel in. Dit mengsel is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. De werkzaamheden vinden plaats in de periode februari – juni.