Theodorushaven / Noordland / De Poort

Administrator

Het bedrijventerrein Theodorushaven, Noordland, De Poort (TNP) is gelegen aan de Noordwestzijde van Bergen op Zoom. Het bedrijventerrein TNP is een belangrijke economische basis voor de gemeente Bergen op Zoom en West-Brabant. Op dit bedrijfsterrein zijn ca.120 bedrijven gevestigd en werken ca. 5.000 personen. Het totale terrein heeft een bruto oppervlak van 406 ha. Het bedrijventerrein is ontsloten via water en weg.

Op het bedrijventerrein Noordland vestigden zich de afgelopen periode een aantal bedrijven zoals: Ricoh, Partner Logistics Bergen op Zoom en Orion Gaming. Momenteel is er nog 34 ha. onbebouwd. Hiervan is ca. 8 ha. gereserveerd, zodat er nog 26 ha. direct beschikbaar is. Noordland is vooral geschikt voor grootschalige bedrijvigheid met een perceelgrootte vanaf 5.000 m2. Bij het ontwikkelen en uitgeven van bedrijventerreinen op zowel Noordland/Theodorushaven (TNP) als Oude Molen is intensivering van grondgebruik één van de doelstellingen. Ook parkmanagement is in de verkoopvoorwaarden opgenomen om duurzaamheid op het bedrijventerrein te waarborgen. 
Op de website van de Rewin kunt u via deze applicatie video-opnamen vanuit de lucht bekijken (360 graden rond).

Uitgifte en Prijsklasse

De uitgifte prijs per m2 bedraagt € 95,-

Green Chemistry Campus

Op het terrein van chemisch multinational SABIC is sinds 2011 de Green Chemistry Campus gevestigd: een broedplaats voor biobased innovaties op het gebied van agro en chemie. Hier werken grote en kleine bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen aan de ontwikkeling van hoogwaardige biobased materialen, chemicaliën en coatings. Centraal hierbij staat het gebruik van agrarische reststromen, waaruit groene bouwstenen worden verkregen.

Meer informatie

Voor meer inlichtingen over de beschikbaarheid en condities van percelen kunt u contact opnemen met Robert van Splunter van Cluster Economie, telefoonnummer 140164. 

In onze tweetalig digitale folder vindt u meer achtergrond informatie.

Bedrijvenvereniging

Bedrijvenvereniging TNP is een vereniging van ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Theodorushaven / Noordland  / De Poort. Het is een vereniging met een duidelijk doel: het op allerlei gebied behartigen van de gezamenlijke belangen van de bedrijven op het bedrijventerrein.

Voorzitter: Peter van den Eijnden  
Postbus 129, 4600 AC Bergen op Zoom 
Telefoon 06 - 510 717 22 
E-mail peter.vandeneijnden@sabic-ip.com