Woonwagens

Roks, M.

In onze gemeente zijn woonwagens alleen toegestaan op vaste, door de gemeente toegekende standplaatsen die voor dit doel zijn ingericht met voorzieningen. Het kan voorkomen dat u te maken heeft met overlast, of dat u vragen heeft over het beheer van een locatie. 

Wat kunt u zelf doen?

Als u overlast ervaart, dan kunt u zelf al veel doen om dat te verminderen. Bijvoorbeeld door de veroorzaker er over aan te spreken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Wat doet de gemeente?

Voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen gelden bepaalde eisen waar aan moet worden voldaan. Voor het plaatsen van een woonwagen is een omgevingsvergunning vereist. Deze kan worden aangevraagd via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. U heeft hiervoor wel uw DigiD inlogcode nodig.