Brandveiligheid in panden

Splinter, F.

Er bestaan strikte landelijke regels die ervoor moeten zorgen dat panden brandveilig zijn en blijven. Eigenaars van panden zijn verantwoordelijk om deze regels na te leven en zo de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Het kan voorkomen dat u de indruk heeft dat een pand niet voldoet aan de veiligheidseisen of u zich zorgen maakt over de brandveiligheid in een pand.           

Wat kunt u zelf doen

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Met deze vergunning kan de gemeente extra eisen stellen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Voor andere gebouwen waar 50 personen of meer tegelijk aanwezig kunnen zijn moet een gebruiksmelding worden ingediend. Via Omgevingsloket Online kunt u zelf opzoeken of er voor een pand een vergunning of een gebruiksmelding nodig is. U kunt natuurlijk altijd de gebruiker of eigenaar van een pand vragen naar de brandveiligheid.          

Wat doet de gemeente

De gemeente voert samen met de brandweer, preventief, controles uit bij bedrijven, zorginstellingen en openbare gelegenheden om te zorgen dat deze regels ook worden nageleefd. Naast deze eigen controles worden ook meldingen of klachten van inwoners altijd onderzocht. Daar waar er sprake is van een overtreding of een onveilige situatie zal de gemeente ingrijpen met passende maatregelen om de situatie te herstellen of te beëindigen.    

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van een brandonveilige situatie in een pand.        

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.