Bestemmingsplan wijzigen

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat ineens botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan.

Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken.

Wat moet u weten?

Indien uw plan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Er kan dan beoordeeld worden of uw plannen haalbaar zijn en welke procedure van toepassing is. Aan het wijzigen dan wel afwijken van het bestemmingsplan zijn kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.

Contact

Het verzoek tot wijziging moet u schriftelijk indienen bij de gemeente.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meenemen

Om een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen, heeft u nodig:

  • een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als die nodig is
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.