Voorbereiding op rampen, calamiteiten en crises

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Rampen gebeuren en risico's bestaan. We investeren in het voorkomen hiervan en we investeren in het kunnen opvangen en omgaan met grote calamiteiten. Dit noemen we crisisbeheersing. De gemeente/ de overheid heeft hier een actieve rol.

Ook u als bewoner, ondernemer of passant van de gemeente Bergen op Zoom heeft invloed op de kans en het (mogelijke) effect van een incident. Zo kunt u preventieve maatregelen nemen die de risico’s doen afnemen. Met een rookmelder bijvoorbeeld kunnen we een doorslaande brand voorkomen. En met een blusdeken is een vlam in de pan sneller gedoofd. Dit beperkt uw schade en ook eventuele schades voor anderen.

We kunnen ons dus tot op zeker hoogte voorbereiden op vervelende situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld  ook aan het samenstellen van een noodpakket. Op de website Nederland Veilig staan meer handige tips en aandachtspunten.

Omroep Brabant vervult de rol van rampenzender binnen de Brabantse grenzen. Dit betekent dat bij dreigingen, calamiteiten of rampen de radiozender opgeëist kan worden door de autoriteiten.

Als de sirene gaat…

1. Ga direct naar binnen
2. Sluit deuren en ramen
3. Zet Omroep Brabant Radio of TV aan.