Stank of geluidsoverlast overige dieren

Homs, J.J.E.

Stank of geuroverlast overige dieren

Stank of geurhinder is moeilijk objectief vast te stellen. Wat door de één als stank wordt ervaren kan voor de ander acceptabel zijn. Stank of geuroverlast door dieren kan veroorzaakt worden doordat uitwerpselen van huisdieren in de tuin niet worden verwijderd. Of doordat iemand veel dieren houdt.

Wat kunt u zelf doen?

Ervaart u (aanhoudende) stankoverlast door dieren in uw directe omgeving? Bespreek dit dan in de eerste plaats met de eigenaar. Probeer beleeft erop te wijzen dat de situatie door u als erg onprettig wordt ervaren. De eigenaar is zich misschien niet eens bewust van de situatie. Zoek het liefst samen naar oplossingen. Komt u er met de eigenaar van de dieren niet uit dan kunt u de overlast melden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente zal uw melding onderzoeken en indien nodig de eigenaar aanspreken.

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast.

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan alleen niet informeren over de voortgang.

Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u ook melden via de BuitenBeter App.