Honden

Homs, J.J.E.

Honden zijn vaak niet weg te denken binnen het gezinsleven. Maar soms kan het zo zijn dat het houden van honden voor anderen een ergernis is. De eigenaar van een hond wordt geacht hondenpoep op te ruimen. Honden moeten overal worden aangelijnd, behalve bij uitlaatplaatsen voor honden. Daarnaast mogen op sommige plekken helemaal geen honden lopen, zoals bij speelplekken en andere ingerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden. Honden kunnen door janken of blaffen ook geluidsoverlast veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

Ervaart u (aanhoudende) overlast door een of meerdere honden in uw directe omgeving? Bespreek dit dan in de eerste plaats met de eigenaar. Probeer beleeft erop te wijzen dat de hondenpoep moet worden opgeruimd of dat de hond moet worden aangelijnd. Komt u er met de eigenaar van de hond niet uit dan kunt u de overlast melden.
Ervaart u aanhoudende geluidsoverlast door een hond, neemt u dit dan ook op met de eigenaar. U kunt hiervan geen melding doen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Signaleert u een gevaarlijke hond of is er sprake van een bijtincident? Hiervoor kunt u bij de politie terecht.

Wat doet de gemeente?

De gemeente houdt zelf ook in de gaten of honden aangelijnd zijn of dat hondenpoep opgeruimd wordt maar kan niet overal tegelijk zijn. Bepaalde locaties worden met regelmaat bezocht. Als er in een gebied veel overlast meldingen zijn kan dat aanleiding zijn om vaker te controleren.

Waar geconstateerd wordt dat een hondenbezitter de regels niet naleeft kan een boete worden uitgeschreven.

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast.

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.

Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u ook melden via de BuitenBeter App.