Woonoverlast

Homs, J.J.E.

Als er veel mensen bij elkaar wonen, leidt dat soms tot kleine ergernissen. Er is sprake van woonoverlast als een individuele (buurt)bewoner zich regelmatig of structureel zodanig gedraagt, dat deze persoon daarmee in ieder geval omwonenden in hun woongenot stoort en/ of in hun vrijheid belemmert en daarnaast eventueel ook zichzelf schade toebrengt. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidsoverlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, pesterijen, asociaal gedrag etc.

Waarmee rekening moet worden gehouden

De aanpak van woonoverlast begint met preventie en eindigt in het uiterste geval met ontruiming van de woning. Mocht de woning worden gehuurd dan is de verhuurder of een woningbouwvereniging een belangrijke partij. Vaak kunnen zij bemiddelen of kunnen zij in de preventieve sfeer maatregelen nemen.

Bij acute woonoverlast belt u met de politie op het nummer 0900-8844. In gevaarlijke situaties, waarin uw veiligheid of de veiligheid van de overlastveroorzaker in het geding is, belt u 112.

Wat kunt u zelf doen?

Kleine ergernissen kunnen vaak in onderling overleg worden opgelost. Laat uw buren (of degene van wie u overlast ervaart) weten op welke manier zij voor u overlast veroorzaken. Als de veroorzaker van de overlast niet weet wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen. Spreek de veroorzaker(s) op een rustig moment vriendelijk aan op hun gedrag.

Wat doet de gemeente?

Alleen wanneer de er sprake is van ernstige vervuiling of verwaarlozing van de eigen woning zal de gemeente samen met andere instanties werken aan een structurele oplossing. Vaak is het een zorginstantie die de lead neemt in de aanpak, bijvoorbeeld wanneer de overlastgever zorgbehoevend of zorgmijdend is of als de huisvesting van kinderen in het geding komt.

Melden

Ervaart u aanhoudende (geluids)overlast in uw directe omgeving, neemt u dit dan op met de eigenaar. U kunt hiervan geen melding doen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Wanneer de veroorzaker van de overlast de betreffende woning huurt, kunt u contact op nemen met de verhuurder. Is er sprake van overlast waarbij er sprake is van ernstige vervuiling of verwaarlozing dan vindt u hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast.

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan alleen niet informeren over de voortgang.

Handige links

Melden bij Stadlander