Parkeren caravans en aanhangwagens

Roks, M.

Caravans en aanhangers die op de openbare weg geparkeerd staan kunnen overlast veroorzaken, doordat bijvoorbeeld voor langere tijd een parkeerplaats wordt ingenomen of het uitzicht vanuit een woning wordt ontnomen. Staat de caravan of aanhanger op de eigen oprit dan is dit toegestaan, tenzij er een gevaarlijke situatie ontstaat.

Campers vormen een andere categorie en mogen als normale auto’s in parkeervakken worden gezet.

Wat kunt u zelf doen?

Het is toegestaan om caravans of aanhangers drie dagen aaneengesloten te parkeren als er geen parkeerverbod geldt. Het voor korte tijd weghalen van de aanhanger of caravan betekent niet dat er opnieuw stalling voor drie dagen is toegestaan.

Ervaart u (aanhoudende) overlast door een caravan of aanhanger in uw directe omgeving? Bespreek dit dan in de eerste plaats met de eigenaar. Probeer beleeft erop te wijzen dat de situatie door u als erg onprettig wordt ervaren. Komt u er met de eigenaar van de aanhanger of caravan er niet uit en staat deze niet op eigen terrein dan kunt u de overlast melden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente zal uw melding onderzoeken en indien nodig de eigenaar van de caravan of aanhanger er op wijzen dat deze moet worden verwijderd. Gebeurt dit niet dan zal de gemeente de aanhanger of caravan op kosten van de eigenaar verwijderen. Aanhangers en oude caravans die verwijderd zijn door de gemeente worden opgeslagen bij de stichting Samen Werken, Parallelweg 68d Bergen op Zoom (kosten voor eigenaar bedragen minimaal € 25,00). Caravans die nog een hogere waarde vertegenwoordigen worden door van Egeraat uit Roosendaal afgesleept en opgeslagen (kosten voor eigenaar bedragen minimaal € 125,00). Komt een eigenaar de aanhanger of caravan niet halen binnen 13 weken dan wordt deze eigendom van de gemeente.

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast. Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.

Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u ook melden via de BuitenBeter App.

Handige links

Stichting samenwerken
Van Egeraat Roosendaal