Overlast drugshandel of drugsgebruik in de openbare ruimte

Roks, M.

Overlast door drugshandel, drugsproductie of drugsgebruik wordt door Bergen op Zoom aangepakt via het project Courage. 

Let op: Op dit moment is de website van het meldpunt drugsoverlast (Courage) niet oproepbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. U kunt uw melding over drugsoverlast sturen naar drugsoverlast@bergenopzoom.nl of telefonisch doorgeven via 0800-22 55 888.

Heeft u direct politie-inzet nodig? Of ervaart u een directe overlast situatie door handel, productie of gebruik? Dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.