Aanplakken kladden graffiti

Homs, J.J.E.

De aanblik van grafitti, aanplakbiljetten of reclameborden in de openbare ruimte kan het beeld in de woonomgeving aardig verstoren. Wat door de één mooi wordt gevonden of acceptabel wordt geacht, wordt door anderen als storend ervaren. Er is sprake van overlast wanneer dit gebeurt op bijvoorbeeld verkeersborden, lantaarnpalen, of andere zaken die leesbaar of goed zichtbaar moeten blijven. Of als het kwetsende of racistische uitingen betreft. Wordt ergens veel of vaak geplakt of geklad dan kan dit ook tot overlast leiden.

Wat kunt u zelf doen?

Als uw eigendom wordt beklad, ongewenst voorzien wordt van graffiti, reclameobjecten of aanplakbiljetten dan bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering ervan. U kunt bij de politie aangifte doen. Bent u geen eigenaar, maar huurder van het pand? Geef het dan door aan uw verhuurder.  Ergert u zich aan graffiti of andere uitingen aan een pand of ziet u iemand uitingen aanbrengen neem dit dan in de eerste plaats op met de eigenaar van het pand. 

Wat doet de gemeente?

De gemeente houdt zelf ook in de gaten of er plekken zijn waar veel wordt beklad, aangeplakt of graffiti wordt gespoten maar kan niet overal tegelijk zijn. Ziet u racistische uitingen of kent u locaties waar regelmatig zaken worden beklad of beplakt in de openbare ruimte? Dan kunt u dit melden. De gemeente verwijdert alleen racistische uitingen die zijn aangebracht in de openbare ruimte. Als er sprake is van veelvuldig illegaal aanplakken of het aanbrengen van reclame-uitingen zal de gemeente dit onderzoeken en trachten een overtreder op te sporen.

Melden

U kunt hier de overlast melden.

Als u uw contactgegevens invult dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.

Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u ook melden via de BuitenBeter App.