Kadernota Integrale Veiligheid

Splinter, F. (Fabiola)

De Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2020 van Bergen op Zoom is in juni 2016 unaniem aangenomen door de Gemeenteraad van Bergen op Zoom. Vernieuwend in proces, vorm en inhoud, is de gehele Kadernota vervat in 1 A4 met daarbij jaarlijks 1 A4 focusblad. De Kadernota is tot stand gekomen in samenwerking met de zogenaamde veiligheidspartners, zoals Politie, Openbaar Ministerie, Brandweer, Buurtpreventie, VNG en OGGZ-team.

Waar zet de gemeente op in?

De gemeente Bergen op Zoom wil zorgen voor een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor haar inwoners. Belangrijke daarbij is zelfredzaamheid, maar ook zetten we in op voorbereiding, preventie en integrale samenwerking met bijvoorbeeld de politie, de brandweer en het openbaar ministerie. Naast inzet op preventie, treden we als dat nodig is ook repressief op.

De komende vier jaar zijn de volgende onderwerpen als speerpunt benoemd:

  • Verdiepen aanpak georganiseerde criminaliteit
  • Versterking verbinding Zorg & Veiligheid, waaronder verwarde personen en radicalisering
  • Stevige inzet op fysieke veiligheid
  • Transformatie van de aanpak in het Veiligheidsdomein volgens de SCRIPT-aanpak
  • Versterken communicatie over veiligheid
  • En innoveren in techniek en aanpak

Hoe doet de gemeente dat?

De gemeente Bergen op Zoom staat niet alleen aan de lat voor de veiligheid van haar inwoners. Samenwerking en integraliteit met vele verschillende partners. De gemeente treedt daarbij bijvoorbeeld op als regisseur, zodat inhoudelijke professionals hun rol goed kunnen pakken. Daarnaast acteren we omgevingsbewust, informatiegestuurd en kijken we zo veel mogelijk naar innovatieve oplossingen, zowel qua techniek als qua aanpak. 

Benieuwd geworden naar de Kadernota? Klik hier!

Lees hier ook het Focusblad van de Kadernota.