Horeca

Roks, M.

De gemeente Bergen op Zoom kent veel horecagelegenheden. Voor de veiligheid en om overlast te beperken moet de horeca zich aan een aantal spelregels houden. Deze spelregels hebben te maken met brandveiligheid (o.a. vluchtwegen, brandblussers, hoeveelheid personen, brandvertragende feestversiering), met overlast (o.a. geluid, geur en sluitingstijden) en met het schenken van, en toezicht houden op het gebruik van alcoholhoudende drank door jongeren onder de 18 jaar. Het kan voorkomen dat u overlast heeft van horecagelegenheden of dat u het vermoeden heeft dat spelregels niet (voldoende) worden nageleefd. 

Wat kunt u zelf doen?

Heeft u overlast dan kunt u de eigenaar van het horecabedrijf hierover aanspreken en uw zorgen uiten. Komt u er samen niet uit dan kunt u een melding indienen.

Melden

U kunt op een aantal manieren de overlast melden.
Bepaal voor uzelf of u anoniem wilt melden of dat u er geen problemen mee heeft om uw naam en contactgegevens te vermelden.
Als u uw contactgegevens invult kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar.


Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang. 
Daarnaast is het belangrijk dat u zo gedetailleerd mogelijke de informatie doorgeeft. Geef aan om wie het gaat (welk bedrijf, welke personen), wat de overlast geeft (omschrijving van datgene waar het om gaat), wanneer (dagen, tijden), waar (locatie) en waarmee (bv. geluidsinstallatie). Als u foto’s of andere aanvullende informatie heeft kunt u deze bij de melding toevoegen.

  • Overlast van geluid of geur: bij ernstige overlast kunt u contact opnemen met de klachtenlijn van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, telefoonnummer 013-20 60 500. Deze klachtenlijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
  • Sluitingstijden (een horecagelegenheid blijft te lang open) melden bij de politie via 0900-8844
  • Alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar: digitaal melden bij de gemeente
  • (Brand)veiligheid in een horecabedrijf laat te wensen overdigitaal melden bij de gemeente.