Heling/Digitaal Opkopers Register (DOR)

Splinter, F. (Fabiola)

Psssst .. fiets kopen? Een gestolen fiets kopen op straat.
Of: een opkoper die een nieuwe Iphone voor 50 euro inkoopt.

Voorkom dat misdaad loont; koop geen gestolen fiets

Twee voorbeelden van heling: goederen kopen of verkopen waarvan je weet (of kunt vermoeden) dat ze gestolen zijn. Deze pagina is bedoeld voor ondernemers die handelen in tweedehands en ongeregelde goederen en consumenten die tweedehands goederen aanbieden of kopen.

Uit het oogpunt van misdaadbestrijding hecht de gemeente Bergen op Zoom veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen goederen. Het stelen van goederen is tenslotte alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die deze goederen wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Wetten en regels voor handelaren
De gemeente Bergen op Zoom hecht veel waarde aan vrijheid voor ondernemers. Iedere ondernemer kan het beroep van handelaar/opkoper uitoefenen. Handelaren horen ook bij een grote stad als Bergen op Zoom. Maar een deel van deze branche is kwetsbaar voor het faciliteren van criminaliteit. Tweedehands goederen kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan zijn dat deze aangeboden goederen aan de handelaar afkomstig zijn van diefstal. Zo kan een handelaar zich (ongewild) schuldig maken aan heling, wanneer deze de aangeboden gestolen goederen inkoopt.

Om te voorkomen dat  een handelaar gestolen goederen inkoopt verwacht de gemeente Bergen op Zoom van handelaren dat zij onderzoek doen naar de afkomst van een goed, voordat dit wordt ingekocht. Voor handelaren geldt specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Bergen op Zoom aan te melden. Door naleving van de wetten en regels draagt een handelaar bij aan de bestrijding van diefstal en heling. 

Digitaal loket voor handelaren

U kunt deze knop ook gebruiken voor wijzigen gegevens of afmelden.
(Krijgt u de melding: geen Toegang, dan adviseren we u om deze pagina via een andere browser te benaderen)

 


Wet- en regelgeving voor handelaren
Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving:


Consumenten

Maak dieven het stelen van uw fiets moeilijk
U kunt zelf maatregelen treffen om te voorkomen dat uw fiets eenvoudig wordt gestolen. Met de volgende tips maakt u het een dief een stuk moeilijker om uw fiets te stelen:

  • Zet uw fiets altijd op slot. Ook in een berging of als u maar even weg bent.
  • Stal uw fiets in de daarvoor bestemde rekken of (bewaakte) fietsenstallingen.
  • Stal uw fiets op een zichtbare, goed verlichte plek waar veel voorbijgangers komen.
  • Gebruik een erkend fietsslot en liefst twee verschillende sloten. Kijk ook op Goedopslot.nl.
  • Bevestig het frame van uw fiets met een extra slot aan een vast punt, zoals een fietsenrek, een paal of een hek.
  • Doe altijd en zo snel mogelijk aangifte bij de politie als uw fiets is gestolen.


Wat kan ik doen om handel in gestolen spullen te voorkomen?
Ook wel eens in de gelegenheid geweest om voor een klein bedrag een fiets te kopen op straat of via marktplaats of een product te kopen dat 'van de vrachtwagen is gevallen'? De aankoop van dit soort goederen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat echter een kans dat u een goed inkoopt dat van diefstal afkomstig is. Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Hieronder vindt u tips over wat u kunt doen om heling te voorkomen, waardoor inbraak en diefstal voor een dief niet meer aantrekkelijk zijn. Zo voorkomt u dat misdaad loont.

Tips:

  1. Registreer uw eigendommen in de app ‘Stop Heling’. Deze is speciaal ontwikkeld voor een tablet en smartphone.
  2. Beveilig uw mobiele telefoon. Bij de meeste mobiele telefoons kunt u de anti-diefstal functie activeren. Ga naar ‘Instellingen’ en zet de functionaliteit ‘Zoek mijn telefoon’ of ‘Vind mijn telefoon’ aan. Voor meer informatie: www.boefproof.nl.
  3. Maak het dieven niet te makkelijk en verklein het risico op inbraak en diefstal, zie de website maakhetzeniettemakkelijk.nl.
  4. Doe altijd aangifte bij de politie na diefstal van uw eigendommen. Dankzij de registratie van uw eigendommen in de app ‘Stop Heling’ kunt u snel nagaan welke belangrijke spullen gestolen zijn en kunt u de politie makkelijk, nauwkeurig en snel informeren. Dit vergroot de kans dat u uw eigendommen terugkrijgt.