Handhavingsbeleid

Splinter, F. (Fabiola)

Burgemeester en wethouders hebben op 19 mei 2015 het Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 Bergen op Zoom vastgesteld. In dit beleid wordt onder meer gemotiveerd aangegeven welke doelen en prioriteiten de gemeente Bergen op Zoom zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd.