Dubieuze verhuizing

Roks, M.

Er kan overlast ontstaan wanneer er meer personen op een adres wonen dan is toegestaan, of als er sprake is van onrechtmatige bewoning. Onder overlast wordt ook verstaan een dubieuze verhuizing om onterecht een toeslag of (extra) studiefinanciering te verkrijgen.

Wat kunt u zelf doen?

Als u vermoedt dat er sprake is van dubieuze bewoning dan kunt u hier de eigenaar en/of de bewoners zelf op aanspreken en zo uw zorgen uiten. Immers, het bestrijden van overlast kan niet zonder de samenwerking en inzet van de bewoners en de eigenaar.

Wat doet de gemeente?

De gemeente controleert actief op adressen, waarvan het vermoeden bestaat dat er één of meerdere personen niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), terwijl dat wel zou moeten. De gemeente gaat ook actief controleren als het vermoeden bestaat dat er sprake is van het onterecht ontvangen van toeslagen of studiefinanciering.
Wanneer u zelf het vermoeden heeft dat er mogelijk sprake is van een dubieuze verhuizing kunt u dit melden bij de gemeente. Iedere melding wordt onderzocht door een toezichthouder. Deze toezichthouder is wettelijk bevoegd om gegevens te vorderen, identiteitsbewijzen te controleren en gegevens van diverse organisaties te raadplegen. Gemeenten kunnen sinds de invoering van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) een boete opleggen aan mensen die foutief ingeschreven staan in de BRP. Een persoon kan alleen worden ingeschreven op een woonadres, als hij daar ook daadwerkelijk woont.

Melden

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.

Meld hier een dubieuze verhuizing.

Vermoedt u uitkeringsfraude?

Belt u dan het nummer van de anonieme tiplijn voor uitkeringsfraude : 0164 – 277158.  

Meer weten?

Intergemeentelijke sociale dienst (ISD)