Campings

Roks, M.

Permanent wonen op een camping of parkeerterrein mag niet. De (sta) caravans of chalets zijn bedoeld om kort in te verblijven. Als er toch permanent gewoond wordt kan dit leiden tot overlast.

Wat kunt u zelf doen

Wanneer u vermoedt dat er sprake is van permanente bewoning dan kunt u hier de eigenaar van de camping of kampeerterrein op  aanspreken en zo uw zorgen uiten. Immers, het bestrijden van overlast kan niet zonder samenwerking en inzet van de recreanten en de eigenaar van de camping.

Wat doet de gemeente

De gemeente houdt zelf ook in de gaten of campings en kampeerterreinen gebruikt worden waarvoor deze zijn bedoeld: tijdelijk verblijf en recreatie. Maar de gemeente kan niet overal tegelijk zijn. Meldingen zijn belangrijke signalen dat er mogelijk iets aan de hand is op een camping. Meldingen worden altijd onderzocht; waar nodig worden hier andere instanties zoals brandweer of politie bij ingeschakeld.

Melden

U vindt hier het digitale meldformulier voor het melden van overlast.

Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Volgt er echter een juridische procedure dan zijn uw gegevens wel opvraagbaar. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.