BuurtWhatsApp

Splinter, F. (Fabiola)

BuurtWhatsApp

Algemene informatie 

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep waarmee buurtbewoners elkaar kunnen waarschuwen voor verdachte situaties of personen in hun wijk of buurt. Het is een burgerinitiatief  en wordt bij voorkeur ook geheel door bewoners zelf opgezet en onderhouden. Het kan ook door een buurtpreventieteam gebruikt worden om snel buurtbewoners te informeren. 

Het wordt soms ook gezien als een moderne vorm van buurtpreventie. Natuurlijk zonder het positieve effect van het zichtbaar aanwezig zijn in de wijk of buurt.

WhatsApp is geen manier om snel politie of andere hulpdiensten te waarschuwen. Dit dient altijd via het 112 alarmnummer te gebeuren.

Buiten WhatsApp zijn er ook andere soortgelijke vormen van communicatie in gebruik die via internet aan bewoners worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan is Nextdoor

Een BuurtWhatsApp kan zorgen voor extra toezicht en sociale controle. Bewoners kunnen elkaar direct infomeren en voelen zich meer betrokken bij hun directe woonomgeving. Het is niet bekend of het gebruik van een BuurtWhatsApp een positieve bijdrage levert aan de subjectieve veiligheid.

Benieuwd of uw wijk aan buurtpreventie via WhatsApp doet? Neem dan een kijkje op de kaart van WABP.nl
Heeft uw wijk, buurt, dorp of stad nog géén BuurtWhatsApp? Start dan zelf het initiatief en zorg samen voor een veiligere wijk!   
 

Tips en Spelregels

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Daarom is het verstandig vooraf goede spelregels met elkaar af te spreken.

We hebben een aantal tips en spelregels opgesteld welke u kunt toepassen op de BuurtWhatsApp in uw wijk: 

 • Minimumleeftijd

Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.

 • Omtrek

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. In een BuurtWhatsApp kunnen maximaal 256 personen. Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen.

TIP: Laat een beheerder van een BuurtWhatsApp uit een andere wijk deelnemen zodat hij of zij informatie tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw BuurtWhatsApp nog groter!

 • Wijkagent

Informeer de wijkagent over het in gebruik nemen van de BuurtWhatsApp. Het is niet zo dat de wijkagent automatisch mee leest of dat de app gebruikt kan worden om de politie te informeren. Het is wel goed dat de wijkagent weet dat de app er is.

 • Verdachte situaties/heterdaad

 1. Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.
 2. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.
 3. De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.
 4. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren.
Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

 • Geen overbodige berichten

Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtpreventie, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.
Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden geopend.

 • Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting

We wijzen u graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsAppmeldingen binnen de politieprocessen te laten passen.
 

SAAR betekent het volgende:

S=Signaleer

A=Alarmeer.112

A=App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen)

R=Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Inbreker

Overige informatie

Verdere algemene info WhatsAppen/BuurtWhatsAppen: http://www.whatsappen.nl/