Aanpak (georganiseerde) criminaliteit

Roks, M.

De gemeente heeft, samen met andere overheidsinstanties als de politie en de belastingdienst,  een rol in de aanpak van de (georganiseerde)criminaliteit. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan drugshandel, illegale prostitutie,  verkoop van gestolen goederen etc. 

Wat kunt u zelf doen

Bij veel vormen van overlast verwacht de overheid van iedere inwoner dat die de overlast eerst zelf probeert op te lossen. Als het gaat om mogelijke (georganiseerde) criminaliteit kunt u dit beter niet doen. U kunt echter wel helpen door het doen van goede waarnemingen van wat u ziet gebeuren, notities hiervan te maken en dit te melden.  

Bij het doorgeven van een melding is het van belang om van te voren voor uzelf te bepalen of u anoniem wenst te melden of dat u er geen problemen mee heeft om uw naam en contactgegevens te vermelden. Als u een melding doorgeeft is het van belang dat u zo gedetailleerd mogelijke informatie door geeft. Denk hierbij aan wie (personen), wat (omschrijving van datgene waar het om gaat), wanneer (dagen en tijden), waar (locatie), waarmee (voertuig etc). Als u foto’s of andere aanvullende informatie heeft kunt u deze aan de melding toevoegen.

Wat doet de gemeente

Afhankelijk van het onderwerp onderzoekt de gemeente zelf of er wet- en regelgeving wordt overtreden. Is dit het geval dan kan de gemeente hiertegen handhavend optreden. Bijvoorbeeld bij illegale smart- of growshops. Ook is het mogelijk dat de politie eerst onderzoek doet en daarna informatie geeft aan de gemeente op basis waarvan de gemeente handhavend kan optreden. Bijvoorbeeld bij drugshandel vanuit een pand. Ook kan een melding er toe leiden dat gemeente, samen met partners optreedt (zoals met de politie of met de belastingdienst). Bijvoorbeeld bij vermoedelijke verkoop van gestolen goederen of bij vermoedens van drugshandel- of productie.   

Melden

Hier vindt u een overzicht van de manier waarop u de verschillende situaties kunt melden.  Als u uw contactgegevens invult bij de melding dan kunnen wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Wij zullen uw gegevens niet actief met anderen delen. Wilt u liever volledig anoniem blijven, vult u dan geen contactgegevens in. Wij kunnen u dan niet informeren over de voortgang.

  • Vermoedt u drugshandel- of productie, een hennepkwekerij of een hennepdrogerij in een pand dan kunt dit melden via het meldformulier op de website http://www.courage.nu/  of via 0800-2255888 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0900-7000.
  • Vermoedt u verkoop van gestolen goederen, dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0900-7000. Wilt u controleren of een aangeboden goed gestolen is dan kunt u dit controleren via de website http://www.stopheling.nl/
  • Vermoeden Illegale prostitutie in het openbaar gebied: melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0900-7000
  • Vermoeden illegale prostitutie in een pand: digitaal melden bij de gemeente
  • Vermoeden Illegale smart- of growshop: digitaal melden bij de gemeente
  • Criminaliteit of overlast motorbendes: melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0900-7000. Ervaart u overlast van motorbendes dan kunt u dit digitaal melden bij de gemeente.
  • Overige vormen van (georganiseerde) criminaliteit: melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0900-7000.